SZENT LÁSZLÓ NAPOK: AZ EGYMÁSHOZ VALÓ KÖZELEDÉS RENDEZVÉNYE

Június 25–28. között ismét Szent László Napokat szervezünk Nagyváradon. Idén abban a megtiszteltetésben részesülhetünk, hogy a történelmi szempontból szintén fontos Rhédey-kert helyett rendezvényünket sikerült az őt megillető helyre költöztetni: a megújuló várba, ahol egykoron Szent László sírja is megtalálható volt. A Szent László Napok az első olyan nagyszabású, több tízezer embert megmozgató rendezvény, melyet a váradi városvezetés beenged a jelenleg is restaurálás alatt álló várba. Az új helyszín új kontextusba helyezi a kulturális seregszemlénket, hiszen hűek kell maradnunk mindahhoz, amit a nagyváradi vár több mint 9 századon át jelképezett a magyarság számára. Annál is inkább, mivel jelenleg közép Európa legjobban megőrzött, az olasz újjászületés jegyeit magán viselő, vára.

A harmadik alkalommal sorra kerülő Szent László Napok programjainak összeállításakor – az új helyszínen túlmenően – abból indulunk ki, hogy milyen az a jövendő, amit elképzelünk magunk és gyermekeink számára Nagyváradon, továbbá milyen kellene legyen ez a város, hogy élhetőbb legyen.

csoportkep-02

Egyrészt egy olyan várost szeretnénk, mely egészséges öntudattal rendelkezik: ismeri Szent László király és Nagyvárad szerepét a magyar és a világtörténelemben. Szeretnénk egy olyan Nagyváradot, ahol felekezettől és nemzetiségtől függetlenül emlékezhetünk meg a város alapítójáról. Annál is inkább, mivel a több mint 900 éves város alapításárról és történelméről másképp gondolkodik a román és a magyar történetírás. Rendezvényünkkel szeretnénk az álláspontokat közelíteni egymáshoz. Meggyőződésünk, hogy I. László magyar király alakja és jellemének kiválóságai egyformán példával szolgálhatnak a román és a magyar, a katolikus és a református, vagy más felekezetű váradi magyar közösségek számára. Egy olyan király volt, akire egyformán büszkék lehetnek mindazok, akik ebben a városban élnek. Ismerjük meg tehát történelmünket, de csak hiteles forrásból! A Szent László Napok keretében erre is lesz lehetőség.

Egy olyan várost szeretnénk mely felelősséget mutat a szociálisan hátrányos helyzetűekkel szembe, figyelembe véve, hogy Szent László is bőkezű és adakozó király volt. Ezért a jótékonykodás, illetve a hátrányos helyzetűek részvétele a Szent László Napokon fontos a számunkra. Az elmúlt két évben közadakozást hirdettünk meg egy-egy szociális intézmény számára, és meghívtuk a gyermekotthonok kis lakóit is a gyermekprogramokra. Ezt a hagyományt idén is folytatjuk. Mindemellett fontosnak tartjuk kimozdítani az idősebbeket is otthonaikból.

Egy olyan várost szeretnénk, ahol az emberek önkéntesen hajlandóak jó ügyeket szolgálni, környezettudatosak, értékeket mentenek és értékeket teremtenek. Tapasztaljuk meg, milyen jó érzés önkéntesen tenni a közösségért! Becsüljük meg környezetüket, mert „a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. Ezen célkitűzéshez illeszkedve idén is zöld programokat hirdetünk meg. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne hagyjunk magunk mögött szemetet a rendezvény ideje alatt, és figyelmeztettük a résztvevőket, hogy mutassunk példát más szabadtéri rendezvényeknek azzal, hogy nem szemetelünk, ügyelünk a környezetünkre. Mint ahogy ünnepek előtt jellemző, hogy az emberek kitakarítanak maguk körül, és ünneplőbe öltöznek, úgy mi is azt szeretnénk, hogy Nagyvárad „ünneplőbe” öltözne a Szent László Napok idejére. Ezért a rendezvény előtt nagytakarítást hirdetünk. Az értékmentés és értékteremtés területén pedig igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi tehetségek bemutatására. A nagyváradi vállalkozói réteg szociális felelősségérzetének növelése ugyancsak fontos cél.

Azt is tudni lehet, hogy Szent László vendégszerető király volt, ezért szeretnénk meghívni és vendégül látni más Szent Lászlóval kapcsolatban álló városok képviselőit is, és nem csak. A határokon átívelő nemzetegyesítés jegyében szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek el rendezvényükre a határ másik oldaláról.