vasarnap002

Körút a jelképek és szimbólumok világában

A Vár Bethlen-termében vasárnap délben egy varázslatos reneszánsz kori, képzeletbeli úton vehettek részt a betérők. Az előadás valóban megmozgatta az emberi fantáziát: Kósa Klára kerámiaművész képekről, formákról, alakzatokról mesélt. A Szent László Napok helyszínéről indulva a vártermekben megfigyelhető mitikus lényekkel kezdte a sort, megemlítve a griffet, mely Európában Krisztus feltámadásával és mennybemenetelével hozható kapcsolatba, mert fizikumában testi és égi kapcsolódást egyaránt hordoz a félig oroszlán, félig madártestű lény. De szóba került az unikornis, a turul és a főnix madarak is. Innen szinte észrevétlenül fonva a történeteket, okfejtéseket eljutottunk az állatok, növények, természeti elemek és néhány emberi eszköz ábrázolásának jelentésééig is. Kiviláglott ezekből a jelkép magyarázatokból, hogy az emberi gondolkodás és a természeti világ fogalmai szoros és mindent összekötő kapcsolatban állnak. Mint ahogyan azt a kecseméti származású művésznő is elmondta, a reneszánsz igazából mindenki tudatalattijában jelen van, ő csak segít a helyére tenni, tudatosítani a dolgokat. Például a számok jelentőségét is. Egy az Isten, kettő a két fél (nő és férfi), három a Szentháromság, és még sok minden más, ami a hármashoz köthető. A négy a rend. Az öt a jóság, hűség, önfegyelem, bölcsesség és bizalom együttese. Ez az aritmetika, az ókori hét fő művészet egyike, a másik pedig a mértan. A kör és a háromszög is hordozzák a maguk szimbolikáját, rejtett jelentésüket és pszichikai hatásukat vizuális ábrázoláskor. Ezért nagyon fontos kérdés például, hogy mit ajándékozunk? Milyen nemű, korú, vallású, nemzetiségű személynek veszünk meglepetést, ajándékot? Ebben a témában is nagyszerű vezetőnek bizonyult Kósa Klára, tanácsaiban a herendi porcelángyárban betöltött munkájának példáit mesélte el.
S hogy mire ez a sok-sok megkülönböztetés, jelentés és szimbólum? Tudat alatt mindannyiunkban ott él ősi kultúránk, amit az agyunk gyakran váratlan alkalmakkor vagy meglepő tettekben hoz a felszínre. így nem árt, ha ezeket ismerjük, felismerjük, és tudatosan használjuk a környezetünkben.